Achterhoekse stukken

                                                                                                                            Bestelnummer Vink Alkmaar: 29052

Appartementencomplex ’t Zönneken

Een eenakter, duurt ongeveer 25 minuten.

Zeuven personages. Vijf vrouwluu twee kearls

’t Spölt zich af in ‘n wat verolderde appartementencomplex, dat op is ezet veur olderen, maor now deur gebrek an belangstelling ok deur jongeren wodt bewoond. Dat leidt ’t van tied töt tied töt schermutselingen. Niet iederene is even flexibel. De meeste olderen vindt, ’t was good en dat hebbe wi-j altied zo edaon.

’t Decor is de conversatie/recreatiezaal van ’t appartementencomplex. ’t Hef een deure. D’r is ok ’n raam. Deze ruumte wödt veur verschillende doeleinden gebruukt. Bewoners kunt d’r gezamelek koffie drinken of ’n kaartje leggen. Of ’n feestje geven. D’r staot ’n stuk of wat taofeltjes en steule. In te richten naor de greute van ’t toneel. D’r is ’n hoek waor ze koffie kunt pakken. D’r staot ok köpkes en glazen. Doar steet ok ’n kistjen waor ’t geld in mot. Deur de starke sociale controle geet dat bi-jna nooit mis. Bi-j dit stuk is ‘n toneel of colissen niet noodzakelijk. ‘t Kan espöld worden met minimale middelen.

 

 

Veurwoord:

De bewoners van ’t Zönneken woont al ’n hele hötte samen in ’t appartementencomplex. De sfeer onderling is niet altied öm oaver naor huus te schrieven. Ömdat ze mekare beheurlek op de lippe zit en zo langzaam maor zeker te völle van mekare wet könt ze van ’n mugge ’n olifant maken. D’r is ok beheurlek wat argenis oaver ’t feit dat in de appartementen die leug bunt kommen te staon jongeren wodt gehuusvest. Dat vrögger alles völle better was heur i-j dan ok geregeld. Zo gauw d’r sprake is van sloop brik d’r paniek uut onder de senioren.

 

Tiny van Luttenberg: Bewoonster. ’n Dramzak, die alles better wet. Vuult zich völle meer as de rest. Is hooghartig en heel hef heel völle make-up op. Chic in de klere.

Thea Janssen: Bewoonster. Waait zo’n betjen met alle winden met. Karakterloos figuur. Valt wat kleding an geet zeker niet op, wa’j nuumt ’n grieze moes.

Wim Wevers: Bewoner. Kan niet zo good tegen ’n geintje, is nogal snel annebrand.

Marjan van der Berg: Bewoonster. As ze wat zegt hoef i-j niet nao te vraogen. Zit meestal te breien. Hef eur vaste plekjen veur ’t raam en is ok niet bli-j as daor ’n ander geet zitten.

Frans Driessen: Bewoner, zut ’t leaven wel van de zonnige kante.

Imca Driessen: De vrouw van Frans, is ’n betjen somber en negatief in-esteld.

Ellen ten Paske: ’n oldere, jonge bewoonster. Is (bi-jnao)altied goedgemutst.

Stem 1 en stem 2: telefoonstemmen an ’t ende.

 

Aalbers Antiek en Brocante.                                                                                                    Uitgeverij Vink 28789

(Streektaal, Gelders dialect)

Deur Evelien Evers

Bli-jspel in drie bedrijven. 5 vrouwluu en 5 kearls, met ’n kleine anpassing kan Teun, Pleun word’n. Dan 6 vrouwluu en 4 kearls.

Veurwoord.

 

D’r gebeurt altijd wat in de Antiek en Brocante winkel van Alfons en Trudie Aalbers. Koopjesjagers, eerleke en minder eerleke personen passeren de revue. Mensen die wat te koop aanbieden of zichzelf in de aanbieding doen. Familieleden die “problemen” komt besprekken en ruzies uitvechten. Met sommige leden van de familie ku’j gin doen hebb’m. Ze bunt er over uit om zich te verrieken over ’n andermans rugge, ten koste van alles en iederene. Het sprekwoord zegt: “Met de familie ku’j goed wandelen maar slecht handelen”. Maor met sommigen leden van de familie is dat wandelen nog niet te doen.

 

’t Decor stelt ’n gezellig rommelwinkeltje veur. Lekker vol met meubels en andere “brocante” D’r is ’n soort balie met doorop ’n olde kassa en ’n vitrine veur sieraoden. Doar achter is ’n deure, die nao ’t magazijn en privé geet. D’r steet ’n ethoek, die veur allerlei doeleinden wödt gebruukt. Doar wodt de krante eleazen en steet ’n laptop en ’t dient as koffiecorner. Dan ku’j ok nog wat doen en tegelieke de boel ’n betjen in de gaten hollen. Naost de winkeldeure zit ’n raam, zoda’j iederene binnen kunt zien kommen.

’t Is “Bingo”op de camping.  (Gelders Dialect)      Bestelnummer 28314 Uitgeverij Vink Alkmaar.

‘n Blijspel in dri-j bedrijven deur Evelien Evers. Avondvullend.

Vief vrouluu en drie kearls en ’n cavia. (met ’n kleine aanpassing kan ’t ok met dri-j vrouwluu en vief kearls. Gemma wodt dan Gerhard en Hetty, Henk-Jan)

 

’n Komisch blijspel met ’n verrassend decor. (de zietwanden wodt umgetoverd as staocaravan) Jos geet tegen wil en dank met naor de camping. Hi-j vindt ut gin kamperen maor kramperen. Dat lötte ok good marken. Hi-j moppert op alles en iederene. ’t Is um niks weerd, hi-j had liever in un hotel ezetten. Ok de buren vind-te maor dri-j keer niks. Ze liekt wel niet goed wies. Wi-j nimp der now ’n cavia met op vakantie? Den krig achteraf nog ’n lang stetjen. ’t Bezuuk wodt ok al niet op pries esteld. ’t Is now eenmaol zo, wa’j zaait dat zu’j oogsten en dat dutte!   

 

Decor: De beide zietwanden van de coulissen wodt ömgetoverd töt twee heuse staocaravans. Met allebei ‘n deure en ‘n raam. Jos zien caravan hef ’n klapraam. De achterwand wödt ‘n groenstrook.  D’r is een afscheiding tussen de tuintjes. An de achterkante wat hoger en op niks uutlopend.  An beide kanten steet eenvoudig tuin meubilair. Aan de kant van Hetty en Gemma ligt ’n gezellig taofelkleedje op de taofel en steet ’n rode bloempot met ’n plantje d’r in.  Achter beide caravans is een looppad de ene naor links de andere naor rechts. Wieter naor eigen inzicht.

Baokman & Baokman. Bestelnummer: 27117/7467 Uitgeverij Vink Alkmaar.

'n aovond vullend stuk

'n Blijspel in dri-j bebrijven. 5 vrouwluu en 5 kearls. Kan ok met 6 vrouwluu, 4 kearls of 6 kearls en 4 vrouwluu. Dan mo-j ’n klein betjen de tekst anpassen veur ’t wandelende stel, Oscar en Olga.

 

’t Stuk spölt zich af in de schuure van de gebroeders Baokman. Harm is ’n olsten, aartslui en ’n uutvinder van niks. Vandaor datte d’r veur ekoazen hef ‘s winters in de schuure te wonen. Dat schealt um in de stokkosten van ut huus. En dan kanne mooi kökken op de holtkachel, want den brindt toch al. Zien breur Leo, is ’n hardwarkende bouwvakker, die zich ’n betjen in de hoek löt drukken. Bi-j de breurs kump van alles oaver de vloer. Van de getrouwde zuster Ans met eur alles behalven sympathieke kearl Gerrit en hooghartige dochter Karin, töt de bemoeizuchtige buurvrouw Leida. Ok ’t fanatiek wandelende stel Oscar en Olga komt regelmaotig an. Job de huusvriend is ok niet uut de schuure weg te slaon. Maor niet iederene kump met de beste bedoelingen. Zeker niet as bliekt dat d’r wat te halen völt. Zelfs de politie bemoeit d’r zich met. As dat maor goed aflöp…..  

 

’t Blijspel spölt zich af in de schuure van de breurs Baokman. ’t Is d’r rommelig. In ’t midden steet ’n olde potkachel, die op holt estokt wödt. ( dit ku’j simuleren deur d’r ’n rooie lampe in te laoten branden) D’r wödt ok op ekokt ( dit ku’j doon deur ’n inductie plaatje onder de ringen te bevestigen)

 

D’r is ’n deure die naor ’t huus geet en ene die naor de groentetuin geet. D’r is ok ’n raemken. ‘t Zut d’r allemaole armetierig en smoezelig uut. D’r hink ’n  wasdraod, met ’n paar versletten plodden d’r an. ’n Stuk of wat olde steule en ’n olde taofel. Veur de rest völle olde troep. Gereedschap, planken, buizen, enz. In ’t kort ’n zootje.

 

A's d'r maor "muziek" in zit

'n Blijspel in dri-j bedrijven. spöltied 90 töt 120 minuten. Bestelnummer: 7455 Vink Alkmaar.

Dit stuk is zeer geschikt veur 'n toneelgroep met völle jonge luu. 6 vrouwluu (vier jonge vrouwluu) en 4 keals (een jongeman)

D'r gebeurt altied wat in de muzikale familie Derksen. Joris zörgt regelmaotig veur opschudding met alweer 'n ander vriendinneke. Waorum wille toch niet wieter met Desi? 't Is toch zo'n aardig deerntje, vindt pa en ma. (Joris hef door 'n hele andere mening oaver) Ze zit net as vader Derksen en Joris bi-j de muziek en dan we'j wa'j kunt verwachten, vindt pa en ma. Waorum mot 't altied van die ampatte floepers weazen? Of ene die alleene maor berichtjes zit te versturen. Laote 'n veurbeeld nemmen an Sandra. Die geet al jaoren met Dr. André Platvoet. Joris en André ligt niet bepaald op de zelfde golflengte. Wat mot Sandra toch met zo'n dröpken? Joris en Opa hebt de dezelfde mening. Den kearl vult in de familie uut de toon. Oma Lieftink is de stoorzender in 't geheel. Wat kan dat mense drammen. D'r klinkt zo now en dan ok 'n beheurleke valse noot van de kante van opa. Al met al 'n stuk met völle humor en rare verwikkelingen. 

 

Kluchtig blijspel in drie bedrijven voor 7 dames, 6 heren (zonder dubbelrollen). Fig. mogelijk. Speelduur 90 - 120 min. Bestelnummer: 7436 Vink Alkmaar.

Wil i-j us 'n keer wat anders dan een deursnee huuskamerdecor, dan is "Bi-j de dokter" iets veur owluu.'t Decor is verdeeld in twee gedeelten. 't Ene gedeelte is de wachtkamer en 't andere is de sprekkamer. Deze verdeling wödt extra benaodrukt deur 'n decorstuk en wisselende belichting.

Een kluchtig blijspel in 3 bedrijven voor 5 dames, 5 heren en een hondje. Speelduur 90 - 120 min. Bestelnummer 7351 Vink Alkmaar.

Woarum dubbel D? Nee heur, ut is neet wat i'j denkt. Dubbel D steet veur Derkje en Dorien. Ut bunt un paar vrolukke zusters dee samen un bruun café runt. Makkeluk heb ze ut neet. De zaak lup neet al te best. Ut café wudt bezocht deur uutgesprokken karakters. De meesten kent mekare al jaoren, ze kunt neet met en neet zonder mekare.

Aovondvullend dialecttoneel voor 6 dames en 4 heren. Spölduur 90 - 120 min. Bestelnummer: 7338 Vink Alkmaar.

 

Het Blijspel "A'j mien vuult, dan zeg i-j niks meer" spölt zich af an de rand van un darp of stad. De Familie Mentink runt der un garagebedrijfje annex benzinepomp. Moeder Sien, probeert er ut beste van te maken. Maor dat vult neet met.