Kluchtig blijspel in drie bedrijven voor 7 dames, 6 heren (zonder dubbelrollen). Fig. mogelijk. Speelduur 90 - 120 min. Bestelnummer: 7436 Vink Alkmaar.

Wil i-j us 'n keer wat anders dan een deursnee huuskamerdecor, dan is "Bi-j de dokter" iets veur owluu.'t Decor is verdeeld in twee gedeelten. 't Ene gedeelte is de wachtkamer en 't andere is de sprekkamer. Deze verdeling wödt extra benaodrukt deur 'n decorstuk en wisselende belichting.

Der is 'n niejen dokter in de praktijk van dokter Zijlsma. 'n Iedere dich der 't ziene van. Hi-j is toch gin familie van Mulleman die vrogger in de Zellemsen enk woonden? Wat was door toch met? Bi-jna niemand wet iets, en wie 't wet zegt niks. Het is dan ok 'n gelol van hier töt gunder in de wachtkamer.

'n Eigentieds stuk met stark uuteenlopende karakters en völle humor.

Vink bestelnummer V-7436